Skydive Only

฿ 11,400/7,500

person
 • กระโดดร่มบนความสูง 13,000 ฟุต
 • ครูฝึกส่วนตัว
 • ชมทิวทัศน์บนเครื่องบิน
 • สนุกสนานกับการร่อนร่ม
 • ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระ โดดร่ม

BOOK NOW

+ Silver Package

฿ 14,900/8,900

person
 • กระโดดร่มบนความสูง 13,000 ฟุต
 • ครูฝึกส่วนตัว
 • ชมทิวทัศน์บนเครื่องบิน
 • สนุกสนานกับการร่อนร่ม
 • ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระ โดดร่ม
 • วีดีโอสัมภาษณ์
 • กล้องวีดีโอจากข้อมือครูฝึก
 • รูปภาพจากกล้องบนข้อมือ 20-30 รูป

ใช้โค้ด 5TBU9 บน Shopee

BOOK NOW

+ Gold PackageRecommended

฿ 17,200/9,970

person
 • กระโดดร่มบนความสูง 13,000 ฟุต
 • ครูฝึกส่วนตัว
 • ชมทิวทัศน์บนเครื่องบิน
 • สนุกสนานกับการร่อนร่ม
 • ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระ โดดร่ม
 • วีดีโอสัมภาษณ์
 • กล้องวีดีโอจากข้อมือครูฝึก
 • รูปภาพจากกล้องบนข้อมือ 20-30 รูป
 • วีดีโอและภาพถ่ายโดยนัก โดดร่มช่างภาพอาชีพ
 • รูปถ่ายบนอากาศ 100-200 รูป

ใช้โค้ด 5TBU9 บน Shopee

ลดเพิ่ม 10% สูงสุด 1,130.- เมื่อเก็บโค้ดส่วนลดหน้าร้านค้าและช้อปครบ 11,300.-

BOOK NOW