Skydive Only

฿ 11,400/8,500

person
 • กระโดดร่มบนความสูง 13,000 ฟุต
 • ครูฝึกส่วนตัว
 • ชมทิวทัศน์บนเครื่องบิน
 • สนุกสนานกับการร่อนร่ม
 • ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระ โดดร่ม

BOOK NOW

+ Silver Package

฿ 14,900/11,400

person
 • กระโดดร่มบนความสูง 13,000 ฟุต
 • ครูฝึกส่วนตัว
 • ชมทิวทัศน์บนเครื่องบิน
 • สนุกสนานกับการร่อนร่ม
 • ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระ โดดร่ม
 • วีดีโอสัมภาษณ์
 • กล้องวีดีโอจากข้อมือครูฝึก
 • รูปภาพจากกล้องบนข้อมือ 20-30 รูป

BOOK NOW

+ Gold PackageRecommended

฿ 17,200/13,600

person
 • กระโดดร่มบนความสูง 13,000 ฟุต
 • ครูฝึกส่วนตัว
 • ชมทิวทัศน์บนเครื่องบิน
 • สนุกสนานกับการร่อนร่ม
 • ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระ โดดร่ม
 • วีดีโอสัมภาษณ์
 • กล้องวีดีโอจากข้อมือครูฝึก
 • รูปภาพจากกล้องบนข้อมือ 20-30 รูป
 • วีดีโอและภาพถ่ายโดยนัก โดดร่มช่างภาพอาชีพ
 • รูปถ่ายบนอากาศ 100-200 รูป

BOOK NOW

หมายเหตุ:
เรามีค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีน้ำหนักระหว่าง 91-101 กิโลกรัม และ 2,000 บาท สำหรับลูกค้าน้ำหนักระหว่าง 102-113 กิโลกรัม
บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จึงไม่สามารถให้บริการผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 113 กิโลกรัมได้และเราอาจจำกัดน้ำหนักผู้กระโดดให้ต่ำกว่า 101 กิโลกรัม ในวันที่มีลมแรง