ความปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระโดดร่มที่คุณสามารถเชื่อถือได้

ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปลอดภัยในการเล่นกีฬาดิ่งพสุธา เราได้ดำเนินการตามข้อควรระวังและนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมกระโดดร่มมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสนุกได้อย่างเต็มที่

ในฐานะผู้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดของเราได้รับการตรวจสอบและอนุมัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่เข้มงวด เราได้นำนโยบายการกระโดดร่มที่กำหนดโดยสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐ (FAA) มาใช้ และลงทะเบียนเป็นพันธมิตรต่างประเทศของสมาคมร่มชูชีพแห่งสหรัฐอเมริกา (USPA) เนื่องจากเราเชื่อในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดของสมาคม

การบังคับใช้กฎจะดำเนินการโดยสมาชิกคนสำคัญของทีมปฏิบัติการ หัวหน้าผู้สอนที่ได้รับมอบหมาย ผู้ดำเนินการ Dropzone และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรม (S&TA) จะคอยตรวจสอบกิจกรรมการกระโดดร่มทั้งหมดในแต่ละวัน และประชุมกันเพื่อทบทวนประเด็นที่อาจต้องปรับปรุง

การบังคับใช้กฎจะดำเนินการโดยสมาชิกคนสำคัญของทีมปฏิบัติการ ได้แก่ หัวหน้าครูผู้สอน ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมกระโดดร่ม และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรม (S&TA) จำทำการตรวจสอบกิจกรรมการดิ่งพสุธาทั้งหมดในแต่ละวันและจัดการประชุมเพื่อทบทวนประเด็นที่เป็นไปได้ในการปรับปรุง

ครูฝึกผู้เชี่วชาญการกระโดดร่มของเราได้รับการประเมินอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดกระโดดร่มของเราและจัดอันดับการกระโดดร่มที่จำเป็นแล้ว พวกเขายังได้รับการคัดเลือกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตระหนักด้านความปลอดภัยเป็นหลักและสามารถแก้ไขขั้นตอนฉุกเฉินและทักษะการปฏิบัติทั่วไปได้อย่างถูกต้อง โดยเฉลี่ยแล้วครูผู้เชี่ยวชาญมีหลายท่านที่ประสบความสำเร็จในแต่ละการกระโดดร่มทั้วโลก

เครื่องบินจะบินโดยลูกเรือ 2 คน นักบินผู้บัญชาการและนักบินร่วมเพื่อความชำนาญและการรับรู้สถานการณ์พิเศษ ทีมงานภาคพื้นดิน เรามีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อยหนึ่งประเภทความชำนาญที่ได้รับการจัดอันดับโดย Pacific Aerospace และ CAAT ซึ่งอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมทุกเมื่อเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

แม้ว่าจะไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างรุนแรงที่ Skydive Thailand แต่ทีมก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง พนักงานหลายคนได้รับใบรับรองการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเรามีเวชภัณฑ์ที่เพียบพร้อม รวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติในสถานที่กระโดดร่มอีกด้วย

COVID-19

ข้อควรระวังสำหรับ COVID-19

เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เราได้ดำเนินการตามทำแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงานและผู้ที่มาใช้บริการ ณ บริเวณพื้นที่ที่ให้บริการ (Dropzone) ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการและเราจะทำการแก้ไขในคราวต่อไปตามที่เห็นสมควร

ตรวจสอบอุณหภูมิ

การเข้ามาภายในสถานที่นั้นถูกจำกัดไว้โดยมีทางเข้าหลักเพียงทางเดียวเนื่องจากมีจุดตรวจคัดกรอง ซึ่งแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาจะถูกวัดอุณหภูมิร่างกาย ลูกค้าที่ใช้บริการกระโดดร่มแบบจับคู่กับนักกระโดดร่ม (Tandem skydiving) ที่จะใช้บริการรถรับส่งของเรา จะต้องการมีบันทึกอุณหภูมิของลูกค้าก่อนที่จะขึ้นรถโดยสารในทั้งสองกรณีนี้อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้ามีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าหรือเท่ากับ 37.4 องศาเซลเซียส

หน้ากากอนามัย 

พนักงานและผู้เข้ารับบริการทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากป้องกันใบหน้า(Face Shield) หรือหน้ากากประเภทอื่นๆ เมื่ออยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ให้บริการ (Dropzone) จะต้องมีการป้องกันด้วยการปิดปากและจมูกอย่างดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อละอองจากระบบทางเดินหายใจ

การฆ่าเชื้อ

มีการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 1 ชั่วโมง บริเวณมือจับประตู โซฟา โต๊ะทำงาน ห้องน้ำ และพื้นผิวที่มีการใช้งานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอห้องโดยสารเครื่องบินได้รับการทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมอย่างทั่วถึงซึ่งจะมีการทำความสะอาดในช่วงการดับเครื่องยนต์ ตลอดจนสถานที่อำนวยความสะดวกทั้งหมดที่จะถูกทำความสะอาดก่อนเปิดให้ใช้บริการ

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

การลงทะเบียนจะมีความรวดเร็วและการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการติดต่อใกล้ชิดทางร่างกายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น รวมถึงการรักษาระยะห่างที่เพียงพอระหว่างบุคคล บริเวณที่เข้าคิวและที่นั่งจะมีป้ายกำกับระบุอย่างชัดเจนถึงระยะห่างระหว่างบุคคล

ธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสด

ขอแนะนำให้ลูกค้าชำระเงินออนไลน์ล่วงหน้าหรือชำระด้วยบัตรเครดิตเพื่อลดการสัมผัสธนบัตร แต่หากลูกค้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชำระเงินสดได้พนักงานต้อนรับยังคงสามารถรองรับได้โดยการสวมถุงมือหรือล้างมือก่อนและหลังการทำธุรกรรม

การแยกพนักงาน

พนักงานของเราแบ่งออกเป็นหลายทีมโดยหมุนเวียนกันดูแล ตามวันหรือเที่ยวบิน ณ พื้นที่ที่ให้บริการ (Dropzone) ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดไว้ เราได้กำหนดพื้นที่และห้องน้ำแยกเฉพาะพนักงาน สิ่งนี้จะช่วยลดการใช้ห้องน้ำร่วมกันระหว่างลูกค้าและพนักงาน ทำให้ง่ายต่อการติดตามและมาตราการการกักกันได้ดีขึ้นตามความจำเป็น บุคลากรของบริษัททั้งหมดจะถูกตรวจสอบเป็นประจำเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

มีหน้ากากอนามัยคอยให้บริการโดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้ที่แผนกต้อนรับ มีจุดบริการเจลล้างมือทำความสะอาดตามจุดต่างๆ และมีการพรมยาฆ่าเชื้อวางไว้บริเวณทางเข้าทำให้พื้นรองเท้าของทุกท่านสะอาดและปลอดเชื้อก่อนที่จะเข้ารับบริการ

[instagram-feed]